Is taalniveau B1 verplicht?

Om te voldoen aan de eisen gesteld in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid, is taalniveau B1 niet verplicht.

In WCAG 2.1 AA is taalniveau namelijk geen eis. Wel is er een succescriterium op niveau AAA, namelijk succescriterium 3.1.5: reading level. AAA is echter buiten de scope van de wetgeving, en dus niet verplicht.

Van de to-do-lijst af?

Hold on, not so fast! Er zijn namelijk voldoende redenen om bewust om te gaan met het taalniveau van je teksten.

Ruim 2.500.000 volwassenen in Nederlanders zijn laaggeletterd, wat betekent dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.1

Voor die mensen is begrijpelijke taal ontzettend belangrijk. Moeilijke taal kan deze mensen onbedoeld uitsluiten, waardoor zij hulp nodig hebben bij het uitvoeren van taken. Hulp die kan komen uit hun eigen omgeving, maar ook kan betekenen dat een overheidsorganisatie extra werk heeft aan het begeleiden van deze mensen. Die begeleiding kost tijd en maakt het in sommige gevallen nodeloos duur en ingewikkeld.

Hoe kun je helpen?

Er zijn aantal praktische tips opgenomen in de tekst van succescriterium 3.1.5, die hierbij kunnen helpen:

 • Teksten moeten zo eenvoudig mogelijk worden geschreven (techniek G153). Dit kan onder andere door:
  • de tekst op te delen in kleinere alinea’s;
  • zinnen op te delen in meerdere korte zinnen;
  • zinnen te schrijven in de SVO-volgorde;
  • het vermijden van beeldspraak en metaforen;
  • het vermijden van jargon en moeilijke woorden.
 • Voor moeilijke teksten, bijvoorbeeld beleidsnota’s en juridische teksten kan het helpen een korte samenvatting te plaatsen boven de inhoud met de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld: een bekendmaking over de vergunning voor een dakkapel: “Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkabel aan de bewoner van de Dorpstraat 1 te Gemeente X”. Deze tekst zou zelfs kunnen worden gegenereerd op basis van kenmerken van de tekst. (Techniek G86)
 • Er kan worden gekozen voor een illustratie, infographic of video. Hierin kan complexe informatie op overzichtelijke wijze worden uitgelegd. Dit kan natuurlijk erg duur worden, dus beter kan worden gekozen voor eenvoudige toelichting. Tenzij bezoekersaantallen of de waarde van de informatie het rechtvaardigen (Techniek G103)
 • De tekst kan worden voorgelezen met behulp van een voorleesfunctie die is geplaatst op de website (Techniek G79)

Voetnoten

 1. Bron: https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/aantal-laaggeletterden

Reageren? Graag!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.