Hoeveel mensen hebben een beperking in Nederland?

Ik houd al jarenlang het getal van 4 miljoen Nederlanders met een beperking aan. Maar de bevolkingsteller staat niet stil, en er zijn ook nieuwe onderzoeken uitgevoerd. Tijd om die cijfers opnieuw onder de loep te nemen, en met een update te komen.

Omdat er geen centrale bron is van deze cijfers, heb ik diverse bronnen samengevoegd in onderstaande tabel.

Aantal Nederlanders met een beperking
Doelgroep aantal Nederlanders Bron
Blinden 76.000 SCP, 2012
Slechtzienden 222.000 SCP, 2012
Kleurenblinden 750.000 CBS en Accessibility.nl
Doven en slechthorenden 1.500.000 Hoorwijzer.nl
Ernstige motorische beperking 472.000 CBS, 2011
Licht verstandelijke beperking 68.000 SCP, 2009
Dyslectici 450.000 Zorgwijzer
Laaggeletterden1 2.500.000 Stichting Lezen en Schrijven
Totaal 6.038.000
~ 4.500.000*

* Als je deze cijfers bij elkaar optelt, kom je tot een veel groter getal, maar ik denk dat we een veilige berekening hanteren als we uitgaan van circa 4.500.000 mensen met een beperking. Dat is 26% van de samenleving.

Achtergrond van de oude cijfers

Ik werkte van 2010 tot 2013 voor Microsoft Nederland. In die tijd hebben we veel onderzoek gedaan naar digitale toegankelijkheid. Onderdeel daarvan was het bepalen van de (omvang van de) doelgroep. Die cijfers zijn destijds gepubliceerd op Microsoft Toegankelijk, een website die inmiddels niet meer officieel bestaat.

Het is complex om tot goede cijfers te komen omdat:

  • Het vaak om schattingen gaat;
  • Er sprake is van overlap in cijfers. Zo is niet zeker te stellen of de cijfers voor laaggeletterden inclusief of exclusief dyslectici worden gerekend;
  • Er relatief vaak ook sprake is van meervoudige beperkingen. Zou is er een correlatie tussen autisme-spectrum stoornissen en gehoorbeperkingen.

Oke, 26% dus. En nu?

Het is belangrijk te onthouden dat bovenstaande tabel de mensen zijn met aantoonbare beperkingen. Deze mensen passen in een hokje. 16% van de samenleving is 65 jaar of ouder, en dat percentage zal de komende jaren verder toenemen. “Van de 65- tot 75-jarigen zegt 75 procent het internet te gebruiken voor het zoeken van informatie over goederen en diensten, gevolgd door het Zoeken naar informatie over gezondheid (60 procent) en Het lezen van de krant (58 procent)”, volgens het CBS. Maar niet alle mensen die 65 jaar of ouder zijn hebben ook altijd een beperking. Die mensen ervaren vaak wel enige vrees voor de digitale wereld. Voor hen moeten we het zo betrouwbaar en logisch mogelijk maken. Zij willen namelijk ook gewoon op vakantie, een adres of telefoonnummer opzoeken of een nieuwe televisie uitzoeken en bestellen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jongeren en kinderen (22% van de samenleving is jonger dan 20 jaar). Zij zijn vaak nog zoekende en hebben baat bij een eenduidige, logische en veilige digitale wereld.

Zoekmachines zijn ook doof, blind en motorisch beperkt. Alles dat niet zichtbaar is voor zoekmachines wordt niet geïndexeerd. Vinden we die belangrijk?

En heb je wel eens een trage verbinding gehad onderweg, en naar je scherm zitten staren in de hoop dat de pagina laadt? Of met een kind aan de ene hand en een kind op de andere arm geprobeerd je parkeeractie aan te melden? Op dat moment ervaar jij ook een zekere beperking.

Conclusie

Het gaat niet uitsluitend om 26% van de samenleving. Het gaat om 100% van de samenleving. Iedereen heeft baat bij een goed functionerende en duidelijke website of app. We moeten dan ook af van het gevoel dat we dit voor ‘een paar blinden, en iemand met een lam handje’ doen. Dat neemt niet weg dat een toegankelijke website of app ontwerpen en bouwen best complex kan zijn als je niet over de juiste kennis beschikt, of als er binnen de organisatie eerder keuzes zijn gemaakt die een toegankelijke website of app in de weg staan. Het geeft wel een duidelijke focus op wat belangrijk is; een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website die voor iedereen werkt.

Voetnoten

  1. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. (Bron: Lezen en Schrijven)
  • Gepubliceerd:
  • Reading Time: 4 minutes
  • Categorieën: toegankelijkheid

Reageren? Graag!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.