Category Archives: content

Is taalniveau B1 verplicht?

Om te voldoen aan de eisen gesteld in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid, is taalniveau B1 niet verplicht. In WCAG 2.1 AA is taalniveau namelijk geen eis. Wel is er een succescriterium op niveau AAA, namelijk succescriterium 3.1.5: reading level. AAA is echter buiten de scope van de wetgeving, en dus niet verplicht. Van […]